Hạnh nhân lát Blue Diamond

27.000 

Hạnh nhân lát Blue Diamond – Xuất xứ Mỹ

Chia sẻ

Thông tin bổ sung

Hạnh nhân lát

Gói 100gr, Gói 1KG