Khuôn tart lớn 14 – 20cm đế liền

  • Khuôn tart đế liền
  • Kích thước: 14 – 20 cm
  • Cao: 3 cm

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Chia sẻ

Thông tin bổ sung

Khuôn tart liền

Khuôn 14cm, Khuôn 16cm, Khuôn 18cm, Khuôn 20cm