Ly giấy cupcake nhỏ 5cm

6.000 

Ly giấy cứng có thể đổ bột nướng mà không cần khuôn nhôm cupcake

Ly nhỏ 5cm: 10 chiếc – 6k  |  Lốc 50 chiếc – 25k

*Lưu ý: giao mẫu ngẫu nhiên

Chia sẻ

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 0.1 kg
Ly giấy cứng

Ly nhỏ 5cm -6k/10 ly, Ly lớn 7cm – 7k/10 ly